Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie

ul. Mickiewicza 3 (wejście od ul. Strażackiej)
19-200 Grajewo
tel./fax. (086) 272-35-87
e-mail: pppgrajewo@wp.pl
Dyrektor: Jarosław KozikowskiPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie działa na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dodana: 2 czerwiec 2017 12:31

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2017 12:31