Strona Główna

Lista aktualności

 • Nasz Zabytek

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2021-06-11 08:11:42

  Uwaga Podlasie! Rusza pilotaż konkursu „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most. Mieszkasz w województwie podlaskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń rusza już 7 czerwca i potrwa do 5 lipca 2021 r.

 • Kondolencje

  Ilustracja do artykułu Kondolencje.jpg
  2021-06-07 12:18:57

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Jana Niebrzydowskiego Dyrektora Szpitala Ogólnego im. Witolda Ginela w Grajewie w latach 2001 – 2003.

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna

  Ilustracja do artykułu Informacja.jpg
  2021-06-02 12:51:47

  Starosta Grajewski uprzejmie informuje, iż od dnia 01 czerwca 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana obywatelom w formie stacjonarnej.

 • Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

  Ilustracja do artykułu miniaturka.png
  2021-06-02 08:48:49

  uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463,z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

 • Nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”

  Ilustracja do artykułu miniatura PFRON.jpg
  2021-06-02 07:46:50

  W nawiązaniu do zapisów § 2 ust. 4 i § 5 pkt 2 uchwały nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz określenia formularzy niezbędnych do realizacji na terenie powiatu grajewskiego programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie informuje, iż w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. odbędzie się nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”.

 • Dotacja celowa uzyskana w ramach prgramu rządowego "Aktywna Tablica"

  Ilustracja do artykułu Informacja.jpg
  2021-06-01 13:48:22

  W nawiązaniu do zapisów § 3 ust. 2 pkt 5 umowy nr 12/2020 zawartej w dniu 19 listopada 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim a Powiatem Grajewskim, o udzielenie wsparcia finansowego, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje o przyznanym przez Wojewodę Podlaskiego wsparciu finansowym na realizację w/w programu.

 • Kondolencje

  Ilustracja do artykułu Kondolencje.jpg
  2021-06-01 11:19:40

  Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Pana Tadeusza Niedźwieckiego.

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie

  Ilustracja do artykułu Informacja.jpg
  2021-06-01 10:08:26

  Zarząd Powiatu Grajewskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  Ilustracja do artykułu DD miniatura.jpg
  2021-06-01 07:43:49

  ...Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość. Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba, Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać. Wanda Chotomska