Strona Główna

Lista aktualności

 • Obwieszczenie WG.683.2.41.2020 z dnia 11.01.2021r.

  Ilustracja do artykułu ministurka.webp
  2021-01-11 15:28:06

  Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa),

 • Obwieszczenie WG.683.2.28.2020 z dnia 11.01.2021r.

  Ilustracja do artykułu ministurka.webp
  2021-01-11 15:25:00

  Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa),

 • Obwieszczenie

  Ilustracja do artykułu informacja.png
  2021-01-08 12:00:23

  Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej jako Kpa), zawiadamiam,

 • Przewodnik

  Ilustracja do artykułu informacja-1564731806.jpg
  2021-01-05 15:11:19

  Przewodnik po dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu grajewskiego

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2021-01-05 14:27:53

  Starosta Grajewski uprzejmie informuje, iż w styczniu 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana obywatelom za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 • Kondolencje

  Ilustracja do artykułu MINI.jpg
  2020-12-29 14:34:54

  Panu Ireneuszowi Glinieckiemu - Burmistrzowi Rajgrodu wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają Zarząd i Rada Powiatu Grajewskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie

 • Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo STYCZEŃ 2021 r.

  Ilustracja do artykułu apteka.jpg
  2020-12-28 09:48:02

  Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo STYCZEŃ 2021 r.

 • Wnioski na nowe inwestycje

  Ilustracja do artykułu mini.jpg
  2020-12-23 14:40:50

  W dniu 23 grudnia Starosta Grajewski Waldemar Remfeld i Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Tomasz Cebelński podpisali wnioski na nowe zadania inwestycyjne, które następnie złożone zostały do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace nad przygotowaniem i wysłaniem wniosków prowadzili Jan Julian Połonowicz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Naczelnik Małgorzata Cybula iInspektor Monika Organek z Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków.

 • Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

  Ilustracja do artykułu miniaturka.png
  2020-12-23 13:25:21