Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie

ul. Szpitalna 1
19-230 Szczuczyn
tel. (86) 272 51 10
e-mail: zol_szczuczyn@poczta.onet.pl
Dyrektor:

 

 

 


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Został utworzony przez Powiat Grajewski na mocy uchwały z dnia 25 marca 2000r. Obszar działania obejmuje teren Powiatu Grajewskiego, a siedzibą jest miasto Szczuczyn.Celem działania Zakładu jest:udzielenie świadczeń leczniczych i opiekuńczych osobom przewlekle chory nie  wymagającym hospitalizacji,udzielenie podopiecznym pomocy mającej doprowadzić do odzyskania możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawy jakoś życia, a także zaangażowanych członków rodziny (bliskich).Podstawowymi kierunkami działalności zakładu są:udzielanie podopiecznym całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim  zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację,zapewnienie podopiecznym środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz  pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia,zapewnienie podopiecznym opieki w czasie organizowanych zajęć kulturowo rekreacyjnych,promocja zdrowia.

Dodana: 29 grudzień 2009 00:00

Zmodyfikowana: 1 październik 2020 09:22