Dom Pomocy Społecznej w Grajewie

ul.T. Nowickiego 1
19-200 Grajewo,
(086) 272-27-24
e-mail: dps@starostwograjewo.pl
Dyrektor: Ewa Odolecka


 


Dom Pomocy Społecznej w Grajewie jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniającą całodobową opiekę swoim mieszkańcom.Posiada 39 miejsc. Obecnie przebywa w nim 35 chłopców z różną niepełnosprawnością.Dom jest jednostką samorządową, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.Podopieczni DPS mieszkają w pokojach 3 - 4 osobowych. W ciągu dnia - oprócz zajęć szkolnych - uczestniczą w różnorodnych zajęciach: muzycznych, plastycznych, sportowych. Do dyspozycji mieszkańcy posiadają salę terapii zajęciowej, salę muzykoterapii, salę rehabilitacyjno - sportową, świetlicę i bawialnie.

Dodana: 31 maj 2017 08:55

Zmodyfikowana: 1 sierpień 2018 12:52