Strona Główna

Lista aktualności

 • Uroczystość religijno-patriotyczna w Prostkach

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-09-07 14:08:34

  W dniu 1 września 2017 w Prostkach odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W kościele pw. Świętego Antoniego z Padwy w Prostkach została odprawiona msza św. w intencji poległych i pomordowanych z udziałem J.E.Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego, Dziekana Grajewskiego ks. prał. Czesława Oleksego, ks. dr Tadeusza Białousa, ks. Henryka Śmiarowskiego proboszcza Parafii pw.Św.Antoniego z Padwy w Prostkach.

 • Zaproszenie na obchody 73 rocznicy bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-09-06 08:28:04

  Starosta Powiatu Grajewskiego, Burmistrz Rajgrodu, Burmistrz Grajewa, Prezes Towarzystwa Przyjaciół 9. PSK, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Powiatu Grajewskiego i Gości na uroczystość obchodów 73 rocznicy bitwy 9. Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy

 • Zaproszenie na Święto Dziękczynienia za Plony

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-09-06 08:18:19

  Starosta Grajewski, Burmistrz Rajgrodu, Proboszcz Parafii p.w. NNMP w Rajgrodzie mają zaszczyt zaprosić mieszkańców powiatu i gości na Powiatowe i Parafialne Święto Dziękczynienia za Plony w dniu 10 września 2017r. w Rajgrodzie.

 • Starosta Grajewski przyzna 445 „Bonów na szkolenie” dla mieszkańców powiatu

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-09-01 19:28:45

  W ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Całkowita wartość projektu opiewa na 30 mln zł, dofinansowanie to 27 mln zł.

 • Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-09-01 19:12:31

  Dokładnie 78 lat temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. Rozpoczął się największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. W tym dniu w wielu ludziach, na nowo odżywają bolesne wspomnienia o czasach przemocy, bezsilności, wspomnienia utraconych najbliższych członków rodziny, krewnych i przyjaciół oraz utraty ojczyzny.

 • Odbiór drogi Wypychy-Dusze

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-08-29 09:53:24

  Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze” w km 0+900÷3+020, którego Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ulica Robotnicza 4,19-203 Grajewo.

 • Spotkanie informacyjne WOT

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-08-28 08:16:56

  W piątek 25 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży zapoznał zebranych z wymogami jakie muszą spełniać kandydaci do służby w wojskach OT oraz przyjął wnioski od ochotników.

 • Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo

  Ilustracja do artykułu logo_apteka.jpg
  2017-08-25 13:40:55

 • Regionalny System Ostrzegania

  Ilustracja do artykułu miniaturka.png
  2017-08-23 09:29:39

  Regionalny System Ostrzegania to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP, telegazecie oraz w specjalnej aplikacji na smartfony.