Strona Główna

Lista aktualności

 • Remont pomieszczenia garażowego w ZDP

  Ilustracja do artykułu miniaturka2.jpg
  2017-10-04 13:24:38

  Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zakończył inwestycję pn.”Remont bieżący posadzki w pomieszczeniu garażowym i warsztatowym Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”. W dniu 25 września 2017 do siedziby ZDP w Grajewie wpłynęło zgłoszenie odbioru w/w inwestycji.

 • Przebudowa chodnika na ul.Przemysłowej w Grajewie

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-10-04 13:20:51

  Zarząd Powiatu Grajewskiego podjął decyzję o realizacji kolejnej inwestycji pn. „Przebudowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1808B ul Przemysłowa w Grajewie na odcinku od ul.Cmentarnej do ul.Elewatorskiej”.

 • Nowy sprzęt dydaktyczny dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Grajewie

  Ilustracja do artykułu Grajewo_zss_2009.jpg
  2017-10-03 12:59:42

  Dnia 14 września 2017 r. powiat grajewski wystąpił do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w 2017 roku na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Grajewie, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

 • Wieści o klasie mundurowej

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-10-03 12:33:43

  29 września 2017 r. uczniowie z klasy mundurowej z Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie uczestniczyli kolejny raz w zajęciach w ramach programu Edukacja Policyjna ze st. sierż. Sylwią Gosiewską.

 • Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Grajewie

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-10-03 12:26:48

  Od września 2017r. w Grajewie funkcjonuje Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego realizujące projekt pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

 • Powiat grajewski dofinansuje zakup pojazdu służbowego dla policji

  Ilustracja do artykułu miniaturka2.jpg
  2017-10-03 12:15:26

  Już wkrótce Komenda Powiatowa Policji w Grajewie będzie dysponowała nowym pojazdem typu SUV. Zakup pojazdu służbowego zostanie sfinansowany ze środków finansowych policji i budżetu powiatu grajewskiego. Porozumienie w tej sprawie zawarli przedstawiciele Zarządu Powiatu Grajewskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 • Nowa elewacja budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-10-02 13:30:45

  Z początkiem października ruszyły prace związane z malowaniem elewacji budynku oraz wymianą stolarki okiennej w Starostwie Powiatowym w Grajewie. Wykonawcą robót jest wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma URBP TOMDACH ul. Karola Świerczewskiego 7, 19-300 Ełk. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 110 000,00 zł.

 • Będzie nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-10-02 13:25:15

  Od końca września 2017r. powiat grajewski realizuje zadanie inwestycyjne pn: ”Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przeniesiony do ZS w Szczuczynie

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2017-10-02 09:10:54

  Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje iż funkcjonujący zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miasta Szczuczyn zostanie z dniem 2 października 2017r. przeniesiony do Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, tel 86 272 50 12.