Strona Główna

Lista aktualności

 • Obwieszczenie Nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego - kwalifikacja wojskowa

  Ilustracja do artykułu Obwieszczenie.jpg
  2021-03-25 13:35:21

  Obwieszczenie Nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021 r. o kwalifikacji woskowej w 2021 r.

 • XL sesja Rady Powiatu Grajewskiego

  Ilustracja do artykułu Sesja Rady Powiatu.jpg
  2021-03-23 08:24:05

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.03.2021 r. (wtorek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

 • Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych w Kudłaczewie

  Ilustracja do artykułu informacja-1564731806.jpg
  2021-03-22 15:29:16

  Działając na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 20 20 r. poz. 276 ) oraz § 17 rozporządzenia MR z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 poz. 1429 ), w związku ze zleceniem przez właściciela podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr : 2 1 , zawiadamiam Pana (Panią) że w dniu 09 0 4 .2021 r. o godz. 9 00 w Kudłaczewie zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia i utrwal eni a nowych punktów granicznych znakami granicznymi dział k i nr 2 1 z działkami sąsiednimi nr 18 , 113/1, 115, 127 oraz przekazanie ich zainteresowanym stronom.

 • Wizyta gospodarcza na ul. Elewatorskiej

  Ilustracja do artykułu mini.jpg
  2021-03-22 15:15:31

  W dniu 22 marca br. Starosta Grajewski Waldemar Remfeld sprawdzał postęp prac przy przebudowie ul. Elewatorskiej w Grajewie.

 • Przekaż 1% podatku Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego

  Ilustracja do artykułu mini.png
  2021-03-22 13:14:41

  Liczymy na lokalny patriotyzm mieszkańców Powiatu Grajewskiego i pacjentów Szpitala, przekonanych tak jak Fundacja, że Szpital położony i sprawnie funkcjonujący w powiecie, to dobro, którego nie można stracić.

 • Kondolencje

  Ilustracja do artykułu mini.jpg
  2021-03-20 14:08:08

  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Kazimierza Sieniły - wieloletniego Sołtysa wsi Dybła. Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd i Rada Powiatu Grajewskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie.

 • Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Los Żołnierzy Wyklętych”

  Ilustracja do artykułu foto — kopia.jpg
  2021-03-20 13:17:34

  Konkurs „Los Żołnierzy Wyklętych” odbył się online na platformie MS Teams Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.

 • Wytyczne do ograniczania szkód w lasach niepaństwowych ze strony szkodników wtórnych drzew iglastych.

  Ilustracja do artykułu miniaturka.jpg
  2021-03-19 13:33:02

  Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród w związku z prowadzonym nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje prywatnych właścicieli lasów o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania pojawiających się masowo szkodników wtórnych drzew iglastych: kornika ostrozębnego (lps acuminatus – szkodnika wtórnego sosny zwyczajnej) oraz kornika drukarza (Ips tytypographus – szkodnika świerka pospolitego).

 • Uchwała Zarządu Powiatu Grajewskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

  Ilustracja do artykułu x0x0.webp.pagespeed.ic.nKLM-x-aEl.webp
  2021-03-15 15:13:24

  Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie projektów Programów współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie