Zjazd Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 2 czerwca 2017 roku w Szczuczynie odbył się Zjazd Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej połączony z obchodami nadania szkole w Szczuczynie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zjazd zgromadził przedstawicieli wielu szkół noszących imię Marszałka Piłsudskiego z całej Polski.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Generał Stanisław Władysław Śliwa, Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Gwiazdowski, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Wójt Gminy Radziłów Pan Krzysztof Milewski, Burmistrz Szczuczyna Pan Artur Kuczyński, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Grajewie Pani Bogumiła Kierznowska, przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie Pan Wojciech Grochowski, Prezes Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Pan Mirosław Rainko.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez płk związku Pana Adama Jagusza prezesowi Zarządu Krajowego Panu Stanisławowi Władysławowi Śliwie Generałowi Związku oraz powitania zebranych gości na ul. Kościelnej. Następnie w rytmie przygrywającej orkiestry dętej wszyscy przemaszerowali do Kościoła pw. NMP w Szczuczynie, gdzie ks. prał. Robert Zieliński i ks. Robert Mieczkowski celebrowali mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy św. Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Generał Stanisław Władysław Śliwa wręczył na ręce proboszcza obraz Matki Boskiej, upamiętniający jego wizytę w szczuczyńskiej parafii.

Następnie odbył się montaż słowno-wokalny, do którego uczniów przygotowała Pani Katarzyna Romanowska. Po zakończonej części artystycznej odbył się uroczysty przemarsz pod pomnik założyciela miasta Stanisława Antoniego Szczuki. Tu nastąpiło złożenie kwiatów, wręczenie odznaczeń a następnie nagród laureatom konkursu plastycznego pn. „Marszałek Józef Piłsudski w moich oczach”. Niezwykłą atrakcję przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, którzy w pięknych staropolskich strojach zatańczyli poloneza.

Na koniec wszyscy zebrani udali się do Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie mogli obejrzeć salę poświęconą pamięci Marszałka J. Piłsudskiego oraz wystawę nagrodzonych prac w konkursie plastycznym.

Dodana: 6 czerwiec 2017 13:11

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2017 13:11