Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego z dnia 24.03.2020r.

Na podstawie art. 8, art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3, art.117 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256), Starosta Grajewski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia

Dodana: 24 marzec 2020 08:03

Zmodyfikowana: 24 marzec 2020 08:03