Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków

Działając na podstawie art. 39 ust.3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020r. poz. 276 ze zm.) w związku ze zleceniem wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych przez właściciela nieruchomości...

Załączniki do treści

Dodana: 21 maj 2020 14:30

Zmodyfikowana: 21 maj 2020 14:30