ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020r. poz. 276) w związku ze zleceniem wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych przez właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr : 457, zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 12.08.2020r. o godz. 9:00 w Szczuczynie

Załączniki do treści

Dodana: 22 lipiec 2020 08:10

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2020 14:35