Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu - problemy praktyczne

W dniu 7 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbyło się szkolenie pt. "Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu - problemy praktyczne" organizowane przez Związek Powiatów Polskich.

Program szkolenia obejmował m.in.
- omówienie okoliczności uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czynności i porządku w gminach,omówienie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wyeksploatowanych pojazdów jako powód zmian legislacyjnych
- termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium innego państwa członkowskiego UE
- zgłoszenie nabycia z rejestracja pojazdu. Obowiazujacy stan prawny,
- zgłoszenie zbycia a zgłoszenie nabycia,
- konsekwencje zbycia pojazdu z niedopelnionymi przez poprzedniego właściciela obowiązkami
- aspekt intertempolarny - za czyny kiedy popełnione można wymieszać kary,
- przesłanki wymiaru kary,
- procedura wymierzania kary.

Szkolenie prowadzi Pan Grzegorz P. Kubalski- prawnik, teoretyk i prawnik samorządu terytorialnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji książkowych, artykułów i głos w czasopismach naukowych. Ekspert samorządowy, Od 2008 r. związany ze Związkiem Powiatów Polskich, gdzie obecnie pełno funkcję Zastępcy Dyrektora Biura. Udzielał wsparcia również Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. Ekspert i trener na licznych szkoleniach dla samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących rozwoju instytucjonalnego, partnerstwa publiczno-prawnego, zarzadzania jakością, prawa samorządowego. Czynny samorządowiec - był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego

Dodana: 13 luty 2020 10:19

Zmodyfikowana: 13 luty 2020 10:19