WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

Dodana: 11 maj 2020 07:16

Zmodyfikowana: 11 maj 2020 07:16