Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rajgród

Starosta Grajewski

Grajewo, dnia 2018-02-27

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

 

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rajgród

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

miasto Rajgród

843/3

0,0215

LM1G/00042674/6

droga gminna

4.175,00

koszty notarialne i wieczystoksięgowe

darowizna

-

2

miasto Rajgród

843/4

0,0133

LM1G/00042674/6

droga gminna

2.583,00

koszty notarialne i wieczystoksięgowe

darowizna

-

3

miasto Rajgród

udz.482/1000 w dz. 878/7

0,0106

LM1G/00033762/4

droga gminna

992,00

koszty notarialne i wieczystoksięgowe

darowizna

-

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 marca 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój 8-9, tel. 86 273 84 82. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

                                                                                                                                                                                          STAROSTA

                               

                                                                                                                                                                                    Zygmunt Kruszyński

Dodana: 28 luty 2018 13:46

Zmodyfikowana: 28 luty 2018 13:46