Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany, położonych na terenie miasta Grajewo - Informacja

Zarząd Powiatu Grajewskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B w dniach od 23.04.2020 r. do 13.05.2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany, położonych na terenie miasta Grajewo.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu zbycia można uzyskać w pokoju Nr 11 Starostwa Powiatowego w Grajewie (od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 ) lub telefonicznie 86 273 84 88.      

                                                                                                  STAROSTA

                                                                                             Waldemar Remfeld

Dodana: 22 kwiecień 2020 09:03

Zmodyfikowana: 22 kwiecień 2020 09:03