Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 146/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grajewo

Starosta Grajewski

Grajewo, dnia 2018-01-03

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

 

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 146/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grajewo

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Sojczyn Borowy gmina Grajewo

712/3

0,2893

LM1G/00040620/9

droga gminna

30.000,00

koszty notarialne i wieczystoksięgowe

darowizna

-

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 stycznia 2018 r. do dnia 29 stycznia 2018 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój 8-9, tel. 86 273 84 82. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

                                                                                                      STAROSTA

                                                                                               Zygmunt Kruszyński                                                                                                    

 

Dodana: 3 styczeń 2018 13:40

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2018 13:40