Weryfikacja pierwszych wniosków

Do chwili obecnej wpłynęło 135 formularzy rekrutacyjnych z powiatu grajewskiego. 52 wnioski rozpatrzono pozytywnie i przekazano doradcom zawodowym w celu dalszej weryfikacji – informuje Pani Krystyna Jankowska, koordynator projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Trwa nabór się do projektu, który realizowany jest na terenie powiatu grajewskiego. Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową www.bonnaszkolenie.pl. Tam też znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące projektu i procesu rejestracji. Osoby, które spełnią wymagania określone w projekcie otrzymają „bon na szkolenie”, który stanowi gwarancję dofinansowania 90% kosztów kursu lub studiów podyplomowych zgodnie ze wskazaniem przez uczestnika.

Informujemy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą wziąć udziału w projekcie. Osoby które nie spełniają żadnego z założeń projektu są zapisywane na listę rezerwową.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa w projekcie można uzyskać pod numerem tel. 86 273 84 91.

Dodana: 12 grudzień 2017 13:46

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2017 13:46