Ważne spotkanie w Starostwie

Każdy cykl inwestycji zaczynamy od prac przygotowawczych. Jest to proces złożony i długotrwały, który wymaga ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. To na tym etapie ustalamy i analizujemy, które z potrzeb są najważniejsze i jakich środków zostaną sfinansowane.

W tematyce możliwości dofinansowania zawsze możemy liczyć na Posła na Sejm RP - Kazimierza Gwiazdowskiego i Radną Sejmiku Województwa Podlaskiego -  Wandę Elżbietę Mieczkowską, ich wiedza i doświadczenie są niezastąpione podczas wyboru najkorzystniejszych dla nas opcji dofinansowań czy to z programów rządowych, czy ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Na spotkaniu oprócz bieżących i planowanych inwestycji omawiano też wiele innych aktualnych problemów lokalnych samorządów, dążąc do wypracowania wspólnych rozwiązań. Przeanalizowano też zagrożenia w zakresie pożarowym i aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu grajewskiego.

Właśnie w tym celu na zaproszenie Waldemara Remfelda - Starosty Grajewskiego w dniu 19 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Grajewie przybyli oprócz wspomnianych wyżej Kazimierza Gwiazdowskiego – Posła na Sejm RP i Wandy E. Mieczkowskiej – Radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego: Grzegorz Gardocki – Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, Dariusz Latarowski- Burmistrz Miasta Grajewo, Ireneusz Gliniecki – Burmistrz Rajgrodu, Stanisław Szleter – Wójt Gminy Grajewo, Czesław Ołdakowski – Wójt Gminy Wąsosz, Krzysztof Milewski – Wójt Gminy Radziłów, Jolanta Budzińska – Sekretarz Gminy Szczuczyn, Jan Julian Połonowicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie i st. kpt. Andrzej Beczko – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Jesteśmy przekonani, iż wspólne cele w połączeniu z realnymi możliwościami i chęcią współpracy doprowadzą nas do sukcesu.

Dodana: 22 luty 2021 11:47

Zmodyfikowana: 22 luty 2021 11:47