Spotkanie informacyjne WOT

W piątek 25 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży zapoznał zebranych z wymogami jakie muszą spełniać kandydaci do służby w wojskach OT oraz przyjął wnioski od ochotników.

Oznajmił iż powiat grajewski będzie rejonem działania dla jednej z kompanii łomżyńskiego batalionu Brygady Obrony Terytorialnej a nabór do tej kompanii będzie prowadzony wśród mieszkańców naszego powiatu. W ramach batalionu Brygady OT utworzone zostaną również kompanie w Łomży (miasto i powiat), Kolnie i Zambrowie.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej powinny zgłaszać się w Wojskowych Komendach Uzupełnień. Dla Miasta Grajewo oraz Powiatu Grajewskiego właściwą terytorialnie jest Wojskowa Komendy Uzupełnień w Łomży, ul. Polowa 12.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. WKU w Łomży 261385777, 261385724.

Dodana: 28 sierpień 2017 08:16

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2017 08:16