W poniedziałek 10 kwietnia 2017r o godzinie 9:00 w sali widowiskowej GCK w Grajewie ul. Wojska Polskiego 20 odbędzie się spotkanie informacyjne z Dowódcą I Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk Sławomirem Kocanowskim. oraz przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Łomży  na temat „Zadań i struktury Wojsk Obrony Terytorialnej”.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Na terenie każdego powiatu mają być utworzone WOT w sile kompanii.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerami telefonów:
WSzW w Białymstoku:
PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO WOT - kpt Jerzy Bołtryk - 261-398-485,

E-mail: wszwbialystok@wp.mil.pl

WKU w Łomży: 
SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI - mjr Marek Dziemiańczuk - 261-385-720 
OFICER WYDZIAŁU REKRUTACJI - kpt. Robert Sokołowski - 261-385-724;

E-mail: wkulomza@ron.mil.pl

Dodana: 4 kwiecień 2017 13:21

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2017 13:21