Przebudowujemy ul. Elewatorską

W dniu 07 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Jana J. Połonowicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, a konsorcjum firm PH-U UNIROL Dorota Kulikowska i PDM UNIDROG Sp. z o.o. z Grajewa. Przy podpisywaniu umowy obecni byli również: Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, Wicestarosta Grajewski Tomasz Cebeliński, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Małgorzata Cybula oraz Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski.

Zaledwie 2 miesiące temu – 05 maja 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Grajewski odebrał promesę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a już w dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim reprezentowanym przez Jana J. Połonowicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, a konsorcjum firm PH-U UNIROL Dorota Kulikowska i PDM UNIDROG Sp. z o.o. z Grajewa. na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorska w Grajewie”. Wykonanie nastąpi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. Wykonawca sam opracuje dokumentację projektową, uzyska niezbędne decyzje lub dokona niezbędnych zgłoszeń na realizację robót, wykona prace zasadnicze na ul. Elewatorskiej, łącznie z przebudową skrzyżowań z ul. Przemysłową i ul. Magazynową i odda drogę do użytku w stanie wolnym od wad i usterek. Nastąpi to najpóźniej do 16 czerwca 2021 r. Łączna wartość projektu, to ponad 3 400 00,00 zł, z czego prawie 950 00,00 zł zostanie pokryte z budżetu Powiatu.

To ważna droga nie tylko dla mieszkańców Grajewa, ale także pracowników, klientów, dostawców i współpracowników zlokalizowanych przy niej firm i instytucji. Dzięki staraniom Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Starostwa Powiatowego w Grajewie i Zarządu Dróg Powiatowych, a także przy współpracy z Miastem Grajewo, udało się pozyskać środki, które nie tylko pozwolą podnieść na wyższy poziom komfort jej użytkowania, ale przede wszystkim przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa korzystających z ul. Elewatorskiej.

Dodana: 7 lipiec 2020 11:57

Zmodyfikowana: 7 lipiec 2020 11:57