Grajewo. 30.03.2017 r.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1793B gr. woj. – Woźnawieś” w km 5+720 – 6+810

 

W dniu 23 marca 2017r. Powiat Grajewski podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4; 19-203 Grajewo na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:  ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1793B gr. woj. – Woźnawieś”
w km 5+720 – 6+810”. W dniu 24 marca dokonano przekazania placu budowy. Niebawem więc rozpoczną się roboty budowlane, których termin zakończenia został ustalony na dzień 01 września 2017r.

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka o długości 1,09 km nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0m wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Woźnawieś z drogą powiatową nr 1216B, budowę chodników i wjazdów, przebudowę 2 przepustów, wykonanie wyspy spowalniającej, wykonanie kompletnego  oznakowania pionowego i poziomego.

            Całkowita wartość zadania wynosi 742 478,37 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 371 239,18 zł.  Udział Powiatu Grajewskiego w realizacji projektu wynosi 371 239,19 . W kosztach realizacji zadania partycypuje Gmina Rajgród, będąca partnerem projektu.

 

Dodana: 30 marzec 2017 12:55

Zmodyfikowana: 30 marzec 2017 12:55