posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grajewie

W dniu 04 lutego 2020 roku w gabinecie Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.

Rada powołana została Zarządzeniem Starosty Grajewskiego z dnia 21 stycznia 2020 r.

W skład Rady wchodzą:

 1. Joanna Katarzyna Hader – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie;
 2. Małgorzata Marchiel – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;
 3. Artur Muczyński – członek wspierający Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
 4. Izabela Katarzyna Randzio – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;
 5. Wioletta Skwiot – Prezes Stowarzyszenia Szkoła Naszą Szansą w Grajewie.

 

Kadencja Rady trwa 4 lata od dnia powołania.

Do zakresu działania Rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Podczas dzisiejszego spotkania Rada wybrała spośród swego grona Przewodniczącą Rady – Wiolettę Skwiot, Wiceprzewodniczącą – Joannę Katarzynę Hader oraz Sekretarza – Izabelę Katarzynę Randzio.

Dodana: 5 luty 2020 10:37

Zmodyfikowana: 5 luty 2020 10:37