Porozumienie o współpracy podpisane

Dnia 3 sierpnia 2017r. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy KPP w Grajewie a Zespołem Szkół im Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

Od 1 września 2017r. w ZS w Niećkowie zostaną wprowadzone nowe zajęcia. Młodzież będzie mogła kształcić się nie tylko w przedmiotach ogólnych, ale także dodatkowo w zakresie prawa i wiedzy o służbach mundurowych. Zajęcia odbywać się będą w godzinach pozalekcyjnych i adresowane będą dla chętnych uczniów.

Wspólne starania dyrekcji szkoły i kierownictwa grajewskiej jednostki doprowadziły do podpisania porozumienia regulującego współpracę w tym zakresie. Na dokumencie podpisy złożyli Komendant Powiatowy Policji w Grajewie mł. ins. Wiesław Mursztyn oraz Dyrektor ZS w Niećkowie Pan Dariusz Koniecko. Porozumienie zostało podpisane w obecności Starosty Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego.

Porozumienie reguluje zakres, formy i zobowiązania obu stron w zakresie edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do uczniów szkoły, a w szczególności klas w których naucza się przedmiotów dotyczących funkcjonowania policji.

Dodana: 3 sierpień 2017 13:41

Zmodyfikowana: 3 sierpień 2017 13:41