Podziękowania Starosty Grajewskiego

Wsparcie otrzymane przez powiat grajewski:

  • 1 500 000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę strzelnicy w Niećkowie,
  • 158 000,00 zł z budżetu samorządu województwa na zabytki w powiecie grajewskim. Kwota przeznaczona będzie na prace remontowe i konserwatorskie, m. in. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa dworu w Niećkowie” (53 000,00 zł),
  • 1 700 000 zł dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie z Funduszu Europejskiego na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w związku z pandemią #COVID19,
  • 152 000,00 zł dla jednostek OSP z powiatu grajewskiego z budżetu samorządu województwa na in. sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie,
  • 973 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążek",
  • 72 080,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup w roku szkolnym 2020/2021 wyposażenia specjalistycznego Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz pakietu ubiorczego dla każdego z uczniów klasy pierwszej (OPW) II Liceum Ogólnokształcącego w Grajewie, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, realizującego program „Oddziały Przygotowania Wojskowego”,

 

To tylko dofinansowania przyznane w kwietniu br. W skali roku, a tym bardziej w skali kilku ostatnich lat jest ich znacznie więcej.

Dzięki pozyskanym dofinansowaniom rządowym oraz z budżetu województwa w powiecie grajewskim zrealizowaliśmy wiele inwestycji, mających wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców.

Jak wiadomo za każdym czynem stoi człowiek. Dlatego składam serdeczne podziękowania za niezwykłe zaangażowanie i okazaną pomoc osobom wspierającym nasze działania na rzecz rozwoju Powiatu Grajewskiego, a przede wszystkim Panu Kazimierzowi Gwiazdowskiemu – Posłowi na Sejm RP, Panu Arturowi Kosickiemu – Marszałkowi Województwa Podlaskiego i Pani Wandzie Elżbiecie Mieczkowskiej – Radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego. To dzięki współpracy z Tymi ludźmi udaje nam się osiągać więcej niż zamierzone cele!

 

Dziękuję!

Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski

Dodana: 29 kwiecień 2021 14:11

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2021 14:11