Podpisanie umowy o finansowanie kosztów kształcenia

W dniu 22 czerwca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie Starosta Grajewski Waldemar Remfeld oraz Wicestarosta Tomasz Cebeliński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Jasińskiej podpisali umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” – Poddziałanie 3.2.1 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – szkolenie i kursy zawodowe” – Poddziałanie 3.2.2.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020).

Dodana: 23 czerwiec 2020 12:43

Zmodyfikowana: 23 czerwiec 2020 12:55