Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu dostosowującego sposób kształcenia do potrzeb rynku pracy

W dniu 4 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Starosta Grajewski Waldemar Remfeld podpisał umowę na projekt skierowany do uczniów Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

Celem projektu jest dostosowanie sposobów kształcenia do potrzeb na rynku pracy.

W spotkaniu uczestniczyła również pani Wanda Mieczkowska - radna wojewódzka.

Beneficjenci - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Fundacja Science Point i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży – otrzymają łącznie ponad 5,5 mln zł dotacji.  Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020.  

Fundacja Science Point w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego i Powiatem Grajewskim dotację wykorzysta na projekt skierowany do 55 uczniów klas o kierunkach: technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk oraz do 13 nauczycieli tych kierunków w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Będą oni realizowali program rozwojowy, obejmujący m.in.: kursy zawodowe i staże, pomoc stypendialną. W ramach projektu zostaną również doposażone pracownie zawodowe. Projekt wart jest 1,8 mln zł, a dotacja wyniesie 1,7 mln zł.

Dodana: 5 czerwiec 2020 13:54

Zmodyfikowana: 5 czerwiec 2020 13:56