PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w ramach podstawowej działalności dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji i linii, wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii dla Mieszkańców z terenu powiatu grajewskiego.

Ze względu na wykonywane prace remontowo - eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii elektrycznej dla Odbiorców na danym terenie. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest dla uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. Mając na uwadze fakt, że energia elektryczna stała się dobrem powszechnym, a dostęp do niej jest coraz częściej traktowany jako jedno z podstawowych praw człowieka, PGE stara się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.

O planowanych przerwach pragniemy powiadomić jak najszersze grono Mieszkańców powiatu, których ograniczenie dotyczy. Dotychczas PGE informowało Odbiorców energii elektrycznej za pomocą ogłoszeń rozwieszanych na obszarze wyłączeń oraz umieszczając informację o planowanych wyłączeniach na stronie internetowej. Z uwagi na sygnały Klientów, że ulotki rozwieszane w terenie są w ich opinii niepraktyczne i nie zawsze spełniają swoje zadanie udostępniamy adres strony www, gdzie na bieżąco umieszczane są komunikaty o planowanych wyłączeniach.

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach

Dodana: 19 kwiecień 2017 11:25

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2017 11:25