Ogłoszenie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2020 poz.534) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie DO ODWOŁANIA wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Oznacza to, że zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbędą się w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).

 

Kontakt telefoniczny do Zespołu   862738463

 

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności 

Elżbieta Malinowska

Dodana: 27 marzec 2020 14:52

Zmodyfikowana: 27 marzec 2020 14:52