Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ws. zasad i trybu udzielania odtacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ws. zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczenia

Dodana: 29 maj 2020 11:06

Zmodyfikowana: 29 maj 2020 11:06