Odbiór końcowy robót budowlanych ul. Fabrycznej

Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 13 lipca 2020 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie”, które odbyło się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, środków przekazanych przez Miasto Grajewo oraz wkładu własnego powiatu.

Inwestycja zrealizowana była przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, a prace wykonało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. – lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska – partner konsorcjum.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji Pan Jan Julian Połonowicz, Członkowie Komisji Pani Ewa Cybula i Pan Bogdan Kuczyński. W wydarzeniu udział wzięli także Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Gardocki,  Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pan Tomasz Cebeliński, Burmistrz Miasta Grajewo Pan Dariusz Latarowski, Kierownik Budowy ze strony lidera konsorcjum Pan Tomasz Kulikowski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych z ramienia partnera konsorcjum Pani Dorota Kulikowska, Inspektor Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pani Monika Organek, Inspektor Nadzoru Branży Drogowej Pan Jarosław Olszewski, Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej Pani Anna Kurzątkowska, Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej Pan Aleksander Wierzbicki, Radna Powiatu Grajewskiego Pani Maria Gwiazdowska i Radny Powiatu Grajewskiego Pan Bolesław Ruszczyk.

Prace objęły wykonanie: nowej nawierzchni na odcinku 994 metrów dostosowanej do parametrów wymaganych dla zakładanej kategorii ruchu, chodnika jednostronnego oraz utwardzonego pobocza po przeciwnej stronie jezdni, odwodnienie terenu, oświetlenia wyniesienia przejścia dla pieszych, progu zwalniającego i skrzyżowania. Nowością w inwestycji są studzienki osadzone w chodnikach, a nie w drodze jak to miało miejsce do tej pory, co wpłynie dodatnio na komfort jazdy kierowców.

Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 3,6 mln zł. Przyznane dofinansowanie ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych to kwota ponad 1,2 mln zł., Miasto Grajewo przeznaczyło na ten cel 1 mln zł, natomiast reszta kosztów pokryta została ze środków własnych budżetu powiatu.

Dodana: 13 lipiec 2020 15:26

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2020 15:26