WG.6821.60.2016

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0025 Świdry-Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 37 o powierzchni 1,14 ha.

                Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Starosta Grajewski wydał w dniu 23.03.2017 r. decyzję WG.6821.60.2016 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0025 Świdry-Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 37 o powierzchni 1,14 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani urządzonego zbioru dokumentów w celu wykonania na w/w działce prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy linii napowietrznej jednotorowej SN 15kV „Wąsosz” na linię dwutorową polegających na wymianie słupa SN (z zachowaniem istniejącego miejsca posadowienia) i trzech przewodów gołych na sześć przewodów niepełnoizolowanych o powierzchni około 0,0401 ha.

                Decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, pokój nr 8, 9 w godzinach 730-1530, tel. 86 273 84 82.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

 

Grajewo, dnia 2017-03-23


 

WG.6821.56.2016

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0025 Świdry-Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 64 o powierzchni 0,48 ha.

 

                Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Starosta Grajewski wydał w dniu 23.03.2017 r. decyzję WG.6821.56.2016 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0025 Świdry-Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 64 o powierzchni 0,48 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani urządzonego zbioru dokumentów w celu wykonania na w/w działce prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy linii napowietrznej jednotorowej SN 15kV „Wąsosz” na linię dwutorową polegających na wymianie trzech przewodów gołych na sześć przewodów niepełnoizolowanych o powierzchni około 0,0150 ha.

                Decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, pokój nr 8, 9 w godzinach 730-1530, tel. 86 273 84 82.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

 

Grajewo, dnia 2017-03-23


 

WG.6821.55.2016

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0025 Świdry-Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 75 o powierzchni 0,89 ha.

 

                Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Starosta Grajewski wydał w dniu 23.03.2017 r. decyzję WG.6821.55.2016 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0025 Świdry-Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 75 o powierzchni 0,89 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani urządzonego zbioru dokumentów w celu wykonania na w/w działce prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej SN-15kV „Wąsosz” polegających na wymianie przewodów gołych na niepełnoizolowane o powierzchni około 0,0189 ha.

                Decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, pokój nr 8, 9 w godzinach 730-1530, tel. 86 273 84 82.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

 

Grajewo, dnia 2017-03-23


 

WG.6821.54.2016

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 144/1 o powierzchni 1,8354 ha.

 

                Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Starosta Grajewski wydał w dniu 23.03.2017 r. decyzję WG.6821.54.2016 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 144/1 o powierzchni 1,8354 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani urządzonego zbioru dokumentów w celu wykonania na w/w działce prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej SN-15kV „Wąsosz” polegających na wymianie słupa SN i przewodów gołych na niepełnoizolowane o powierzchni około 0,0312 ha.

                Decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, pokój nr 8, 9 w godzinach 730-1530, tel. 86 273 84 82.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

 

Grajewo, dnia 2017-03-23


 

WG.6821.53.2016

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 157/1 o powierzchni 1,2983 ha.

 

                Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Starosta Grajewski wydał w dniu 23.03.2017 r. decyzję WG.6821.53.2016 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 157/1 o powierzchni 1,2983 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani urządzonego zbioru dokumentów w celu wykonania na w/w działce prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej SN-15kV „Wąsosz” polegających na wymianie słupa SN i przewodów gołych na niepełnoizolowane o powierzchni około 0,0238 ha.

                Decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, pokój nr 8, 9 w godzinach 730-1530, tel. 86 273 84 82.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

 

Grajewo, dnia 2017-03-23


 

WG.6821.58.2016

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 205 o powierzchni 0,9560 ha.

 

                Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Starosta Grajewski wydał w dniu 23.03.2017 r. decyzję WG.6821.58.2016 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 205 o powierzchni 0,9560 ha, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą LM1G/00014302/3 w celu wykonania na w/w działce prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej SN-15kV „Wąsosz” polegających na wymianie przewodów gołych na niepełnoizolowane o powierzchni około 0,0310 ha.

                Decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, pokój nr 8, 9 w godzinach 730-1530, tel. 86 273 84 82.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

 

Grajewo, dnia 2017-03-23


 

WG.6821.59.2016

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 227 o powierzchni 0,0957 ha.

 

                Zgodnie z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Starosta Grajewski wydał w dniu 23.03.2017 r. decyzję WG.6821.59.2016 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 227 o powierzchni 0,0957 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani urządzonego zbioru dokumentów w celu wykonania na w/w działce prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej SN-15kV „Wąsosz” polegających na wymianie przewodów gołych na niepełnoizolowane o powierzchni około 0,0064 ha.

                Decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, pokój nr 8, 9 w godzinach 730-1530, tel. 86 273 84 82.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji.

 

Grajewo, dnia 2017-03-23

 

Dodana: 23 marzec 2017 12:34

Zmodyfikowana: 23 marzec 2017 12:34