Nowy chodnik na ul. Przemysłowej

Kolejna inwestycja zrealizowana przez Powiat Grajewski dobiegła końca. Przebudowany chodnik przy ul. Przemysłowej w Grajewie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej o powierzchni 1001 m2 ma długość 594 m. Inwestycja objęła również wykonanie wjazdów na posesje o łącznej powierzchni 450 m2.

Wczoraj nastąpił odbiór zadania pn.: „Przebudowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1808B ul. Przemysłowa  w Grajewie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej”. Inwestycja rozpoczęła się w połowie listopada br. Roboty budowlane polegały na: robotach rozbiórkowych, regulacji urządzeń podziemnych, ustawienia krawężników i obrzeży betonowych,  ułożeniu chodników i wjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej, wykonaniu trawników.

Od kilku lat o renowację chodnika zabiegał Klub Radnych Powiatu Grajewskiego „Współpraca”. - Chodnik na ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Elewatorskiej to ważny ciąg pieszy do przemysłowej dzielnicy miasta, z którego korzystają mieszkańcy powiatu grajewskiego mówi Waldemar Remfeld, radny powiatu.

Projekt przebudowy obejmował także wykonanie wjazdów na posesje, które wykonywane były dopiero po uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości przy ul. Przemysłowej. Mieszkańcy ul. Przemysłowej nie kryją zadowolenia. – Na nowy chodnik czekaliśmy 30 lat – mówi Bogdan Zajkowski
z ul. Przemysłowej – cieszymy się, że inwestycja została zrealizowana.

Przebudowa chodnika na ul. Przemysłowej jest jednym z kolejnych zadań, które będą służyły mieszkańcom Grajewa i wpłyną na estetykę miasta. - Inwestycja jest wynikiem konsekwentnej i długofalowej polityki Zarządu Powiatu, dzięki której sukcesywnie wzrasta bezpieczeństwo pieszych przy drogach powiatowych – mówi Zygmunt Kruszyński, Starosta Grajewski. – To początek dalszych prac. Rozpoczęliśmy kolejne roboty budowlane w Grajewie przy ul. Fabrycznej – dodaje starosta.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,UNIROL” Dorota Kulikowska. Wartość zadania wyniosła 185 345,64 zł. Inwestycja została w całości sfinansowana
z funduszy własnych Powiatu Grajewskiego.  

Dodana: 15 grudzień 2017 12:31

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2017 12:31