Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim

W ramach częściowo rozstrzygniętego konkursu mającego na celu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, Zarząd Województwa Podlaskiego podczas posiedzenia (29.07) zdecydował o dofinansowaniu pięciu projektów, dotyczących m.in. nauczania oraz doradztwa zawodowego.

Wśród nich znalazł się projekt pn.: "Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim"

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych z powiatu grajewskiego poprzez kompleksowy program rozwojowy zakładający ścisłą współpracę szkół z pracodawcami.
W projekcie założono m. in. tworzenie w szkołach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie, szereg szkoleń oraz stypendia dla uczniów.
Projekt będzie realizowany przez SYNTEA S.A.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 088 972,49 zł

Dodana: 31 lipiec 2020 14:56

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2020 14:56