W dniu 31 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo zostaną przeprowadzone Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorami Eliminacji Powiatowych OTWP są: Starostwo Powiatowe w Grajewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Nadleśnictwo Rajgród.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Pierwszy sprawdzian wiedzy uczniów startujących w turnieju ma miejsce już w szkole, bądź miejscowości, gdzie rozgrywane są eliminacje szkolne lub środowiskowe. Spośród laureatów tych szczebli prowadzi się rozgrywki, gdzie wyłaniani są najlepsi uczniowie na szczeblu gminnym, a odpowiedzialność za przygotowanie turnieju spoczywa na Oddziałach Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku OSP RP. Aktywny udział w przygotowaniu tych eliminacji mają zazwyczaj urzędy gmin i szkoły. Kolejne rozgrywki, to eliminacje szczebla powiatowego, a następnie wojewódzkiego. Do eliminacji wyższego szczebla kwalifikują się uczniowie, którzy osiągną w eliminacjach szczebla niższego najlepsze wyniki. Centralnymi eliminacjami, jak z nazwy wynika są kwalifikacje ogólnopolskie.

W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych, II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,

III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Laureaci konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów poszczególnych szczebli eliminacji.

 

Dodana: 28 marzec 2017 12:45

Zmodyfikowana: 28 marzec 2017 12:45