Informacja

Kolejny etap prac dot. inwestycji pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” - podpisane zostały dwie kluczowe umowy wykonawcze.

Dodana: 28 maj 2020 09:16

Zmodyfikowana: 28 maj 2020 09:16