Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 10 czerwca 2020 r. Starosta Grajewski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu, tematem którego była analiza zagrożeń związanych z COVID-19 i bieżącej sytuacji w tym zakresie.

Szczegółowe dane dotyczące COVID -19 przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie. Wg danych na dzień 10.06.2020r. na terenie powiatu potwierdzono zakażenie koronawirusem u 18. mieszkańców powiatu, z których  15. przebywa w izolacji domowej,  a 3. w szpitalu. Stan tych osób nie wymaga umieszczenia ich w specjalistycznym szpitalu zakaźnym. 185 osób przebywa w kwarantannie domowej, a 8 osób objęto nadzorem epidemiologicznym. Służby sanitarne cały czas prowadzą wywiad epidemiologiczny  i  dalszą izolację  osób, które  mogłyby mieć kontakt z osobami, u których potwierdzono zakażenie. Szpital Ogólny w Grajewie, przygotowuje się (zwiększa ilość łóżek) do ewentualnego przyjęcia dodatkowych osób z potwierdzonym wynikiem testu, a nie wymagających leczenia w placówkach specjalistycznych. Burmistrz Grajewa  poinformował, iż w związku z obecną sytuacją na terenie miasta, w uzgodnieniu z proboszczami poszczególnych parafii, nie odbędą  się w Święto Bożego Ciała  procesje ulicami miasta. Zebrani w wypowiedziach stwierdzali, iż na taką sytuację - wzrost ilości zakażeń na terenie miasta, miało niewątpliwie wpływ „rozluźnienie dyscypliny społecznej”- nieprzestrzeganie  przez wielu mieszkańców naszego powiatu  zasad bezpieczeństwa  i  ograniczeń  określonych  przez służby sanitarne  w  związku z epidemią. 

Starosta Grajewski i wszyscy uczestnicy posiedzenia, jeszcze raz apelują o rozsądek i rozwagę,  o przestrzeganie określonych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to obowiązku prawidłowego stosowania maseczek zakrywających  nos i usta, częstego mycia i dezynfekowania dłoni oraz przedmiotów, z którymi mogła mieć styczność osoba zakażona oraz  przestrzegania tzw dystansu społecznego. Zwrócono się do pracodawców, aby zwiększali  świadomość  pracowników nt skutków  pandemii  i zaleceń  oraz nakazów profilaktycznych. Ustalono, iż w najbliższym czasie (w poniedziałek lub wtorek) zorganizowane  będzie  następne  posiedzenie  i w zależności od sytuacji,   podjęte zostaną decyzję  mające na celu eliminację (ograniczanie)  zagrożeń.   

 

Antoni Milewski

Zastępca Przewodniczącego PZZK w Grajewie

Dodana: 10 czerwiec 2020 14:26

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2020 14:27