Informacja Starosty Grajewskiego

o przedłużeniu terminu wnoszenia opłat należnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W związku z art. 53 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Starosta Grajewski

informuje, że opłatę przekształceniową należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dodana: 6 kwiecień 2020 11:14

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2020 11:14