Informacja o utworzeniu powiatowej bazy danych GESUT i BDOT500

Na podstawie art. 7d w związku z art. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy

zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028), a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r.  w sprawie powiatowej bazy GESUT  i  krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938)  informuję o:

  1. a) utworzeniu powiatowej bazy danych GESUT i BDOT500 dla obszaru obejmującego następujce jednostki ewidencyjne powiatu grajewskiego:
  2. 200404_4 Miasto Rajgród
  3. 200405_4 Miasto Szczuczyn
  4. 200401_1 Miasto Grajewo
  5. b) utworzeniu powiatowej bazy danych GESUT dla obszaru obejmującego następujcą jednostkę ewidencyjną powiatu grajewskiego:
  6. 200406_2 Gmina Wąsosz

Założenie baz danych EGiB, GESUT, BDSOG, BDOT500 oraz GESUT tworzy mapę zasadniczą, która dla wyżej wymienionych obszarów, jest prowadzona w skali bazowej 1:500 w układzie 2000 strefa 7, a także w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

Dodana: 31 styczeń 2018 13:02

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2018 13:02