Informacja o przedłużeniu terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

W związku z art. 15j. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Starosta Grajewski

informuje, że opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dodana: 3 kwiecień 2020 10:09

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2020 10:09