Informacja dotycząca funkcjonowania Wydziałów Komunikacji

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami spływającymi do Związku Powiatów Polskich odnośnie możliwości ograniczenia liczby klientów wydziałów komunikacji w sytuacji zagrożenia karami za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej

Dodana: 13 marzec 2020 11:28

Zmodyfikowana: 28 październik 2020 08:43