ASF w powiecie grajewskim

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie na terenie powiatu grajewskiego dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach rolnych w Święcieninie oraz Konopkach Awissa, zachodzi konieczność zintensyfikowania działań zapobiegawczo - prewencyjnych mających na celu ograniczenie i w konsekwencji zwalczenie wirusa tej choroby.

Źródłami zakażenia mogą być zarażone dziki, ale mogą być też „wałęsające” się psy oraz inne zwierzęta domowe, które mogą przenieść zarazek do gospodarstwa. Wielkim problemem są hodowcy trzody chlewnej niestosujący zasad bioasekuracji. Aby zabezpieczyć się przed ASF należy :

 • zadbać o odpowiednie ogrodzenie (zamykane bramy wjazdowe i drzwi do chlewni),
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przy wjeździe do gospodarstwa i wejściu do chlewni,
 • zabezpieczać pasze przed dostępem zwierząt dzikich,
 • ograniczyć do niezbędnego minimum liczby osób wizytujących i postronnych, osoby te powinny zmieniać obuwie i okrycie wierzchnie,
 • pamiętać o utrzymaniu czystości i stosowaniu dezynfekcji,
 • nie karmić trzody chlewnej odpadkami kuchennymi oraz zielonką, z którą mogły mieć kontakt dziki,
 • unikać wchodzenia do lasu i w miejsca gdzie stwierdzono ślady bytowania dzików,
 • kupować świnie w znanych źródłach, a przed włączeniem do stada poddać 21 dniowej kwarantannie,
 • obserwować stan zdrowia świń, niepokojące zjawiska natychmiast zgłaszać do służb weterynaryjnych,
 • rejestrować świnie w bazie ARiMR i oznakować kolczykami,
 • nie usuwać we własnym zakresie padłych świń, zgłaszać je służbom weterynaryjnym w celu przeprowadzenia badan diagnostycznych, zgłaszać również znalezione padłe dziki.

 

Dodana: 30 czerwiec 2017 12:19

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2017 12:19