Dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych

Dbałość o własne drogi, ich stan i bezpieczeństwo podróżnych to jedno z podstawowych zadań każdej jednostki samorządu terytorialnego. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Wydziału Inwestycji i Pozyskiwaniu Środków Starostwa Powiatowego w sierpniu 2019 r. przygotowali aż 7 wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Lista tych zadań została ustalona wspólnie z wójtami i burmistrzami gmin powiatu grajewskiego. W dniu 28 sierpnia 2019 r. wnioski zostały złożone w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Miło nam poinformować, że wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych co pozwoli na przebudowę lub rozbudowę łącznie 10,99 kilometrów dróg w powiecie grajewskim.

Poniżej przedstawiamy listę planowanych inwestycji:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie - 1,348 km, okres realizacji zadania: 04.2020-11.2021, wartość projektu: 2 550 600,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania z FDS: 1 140 466,84 zł
  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie - 2,750 km, okres realizacji zadania: 04.2020-08.2021, wartość projektu: 3 555 600,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania z FDS: 1 589 046,51 zł
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie - 0,679 km, okres realizacji zadania: 03.2020-12.2020, wartość projektu: 3 394 000,00zł, wnioskowana kwota dofinansowania z FDS: 1 697 000,00 zł
  4. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej - 1,980 km, okres realizacji zadania: 03.2020-11.2020, wartość projektu: 2 946 600,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania z FDS: 1 473 300,00 zł
  5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa-Słucz - 0,892 km, okres realizacji zadania: 04.2020-10.2020, wartość projektu: 877 600,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania z FDS: 438 800,00 zł
  6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie-Pieniążek – 0,682 km, , okres realizacji zadania: 03.2020-11.2020, wartość projektu: 877 000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania z FDS: 438 500,00 zł
  7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo-Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816B do Bagienic – 2,664 km, okres realizacji zadania: 04.2020-11.2020, wartość projektu: 3 110 000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania z FDS: 1 555 000,00 zł

 

Realizacja powyższych zadań ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnieść standardy techniczne dróg powiatowych oraz zapewnić spójność sieci dróg publicznych.

Dodana: 17 kwiecień 2020 11:57

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2020 11:57