Cotygodniowe spotkania kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Grajewie

W harmonogram prac Starostwa Powiatowego w Grajewie wpisały się cotygodniowe spotkania Starosty Powiatu Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego z kadrą kierowniczą Starostwa Powiatowego w Grajewie. Podczas spotkań omawiane są bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem urzędu m.in zaprezentowanie w gronie kierownictwa spraw i zadań zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji

w poszczególnych wydziałach, przyjęcie wspólnych rozwiązań, ustalenie informacji upublicznianych w wydziałach w czasie cotygodniowych spotkań zespołów, ustalenie informacji przekazywanych opinii publicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu. Uczestniczący w spotkaniach naczelnicy, przekazują istotne informacje pracownikom podległych wydziałów. Informują także o działaniach realizowanych przez inne wydziały Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Częste spotkania i rozmowy bardzo pomagają w podejmowaniu bezpośrednich działań zmierzających do poprawienia pracy a przede wszystkim pozwalają natychmiastowo reagować na wszelkie problemy.  

Dodana: 16 maj 2017 12:55

Zmodyfikowana: 16 maj 2017 12:57