1 649 784,00 zł otrzymał Powiat Grajewski z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie Starosta Grajewski – Waldemar Remfeld, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego – Tomasz Cebeliński oraz Skarbnik – Maria Jasińska odebrali z rąk Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego czek opiewający na kwotę 1 649 784,00 zł.

Są to środki przekazane przez rząd, które będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  

Dodana: 26 czerwiec 2020 12:26

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2020 12:26