Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa-Słucz

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

projekt p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku
od skrzyżowania do Zakrzewa-Słucz”

Kwota dofinansowania:                     260 655,75 zł

Całkowita wartość inwestycji:       1 017 876,39 zł

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Radziłów, w obrębie miejscowości Słucz.

Celem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa-Słucz”, realizowanego w formule „zaprojektuj-wybuduj” jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników przebudowywanej drogi.

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego, zakłada się osiągnięcie następujących efektów:

  • przebudowę drogi nr 1822B na odcinku o długości 892 m,
  • wykonanie pobocza na długości 1784 m,
  • odwodnienie korpusu drogowego na długości 892 m,
  • przebudowę skrzyżowania - 1 szt.,
  • wykonanie wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości – 1 szt.,
  • wykonanie wyspowych progów zwalniających – 2 szt.

Zadanie jest realizowane przy założeniu zapewnienia parametrów technicznych zgodnych z klasą techniczną L.  Konstrukcja nawierzchni jezdni będzie zaprojektowana dla obciążenia ruchem KR1. Zakłada się wykonanie drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu i szerokości pasa wynoszącej 2,75 m, na długości 892 m z poboczami obustronnymi wykonanymi z kruszywa. W ramach przebudowy planowane jest wykonanie elementów wymuszających ograniczenie prędkości w miejscach szczególnie niebezpiecznych. W tym celu będzie wykonana wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy przed wjazdem do Słucza i 2 wyspowe progi zwalniające przy skrzyżowaniu z drogą gminną do Zakrzewa. W ramach realizacji zadania przewidziano również wykonanie zjazdów do gruntów i na drogi boczne, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, oznakowanie pionowe i poziome - wykonane w newralgicznych miejscach, tj. w obszarze wyspy dzielącej, progów zwalniających i skrzyżowania. Przydrożne rowy zostaną poddane renowacji, a istniejący przepust pod koroną drogi będzie wyremontowany i wyposażony w balustrady zabezpieczające pieszych.

Dodana: 22 wrzesień 2020 09:03

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2020 09:03