Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

projekt  p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”

 

Kwota dofinansowania:                   1 500 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:        4 560 860,92 zł

Cel projektu: rozwijanie i propagowanie sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży i organizacji proobronnych, a także umożliwienie nieodpłatnego korzystania przez Siły Zbrojne RP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład tych Sił ze strzelnic pozostających w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie inwestycyjne realizowane w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Szczuczyn w obrębie miejscowości Niećkowo. Zadanie będzie polegało na budowie strzelnicy sportowej, otwartej typu SC-W (C klasy I), wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą obsłudze strzelnicy. Strzelnica przystosowana będzie do prowadzenia strzelań na odległość do 100m, 50m i 25m,  w jednym kierunku, zgodnie z osią podłużną strzelnicy, umożliwiającą prowadzenie strzelań statycznych, z kilku linii otwarcia ognia, do jednej stałej linii celów, zlokalizowanej pod kulochwytem. Strzelania będą prowadzone z 6 stanowisk strzeleckich, zaprojektowanych na linii otwarcia ognia na dystansie 100m, 50m, 25 m. Projektowane stanowiska strzeleckie zostaną wykonane tak aby umożliwić wykonanie  strzelań w postawie leżącej, klęczącej i stojącej. Projektowana główna linia otwarcia ognia będzie umożliwiała strzelanie z postawy „leżąc” (na stanowiskach 1, 2, 3, 4, 5, 6) do linii celów usytuowanych w odległości 100 m. Dodatkowe linie otwarcia ognia będą oznakowane doraźnie tabliczkami informacyjnymi. Stanowiska na nich zostaną wykonane tak aby umożliwić  wykonanie strzelań  w postawie leżącej, klęczącej i stojącej. W celu zabezpieczenia  przed oddaniem strzału ponad kulochwytem z najdalszej linii otwarcia ognia  na najdłuższej budowanej osi przewidziano element zabezpieczający  w postaci przesłon pionowych oraz przesłon skośnych.

W skład wyposażenia strzelnicy będzie wchodzić: kontener magazynowy ze strefą dowodzenia zlokalizowaną na dachu, wiata do realizacji szkoleń dodatkowych, punkt czyszczenia broni, podnośniki figur bojowych, ekrany strzeleckie, ochronniki słuchu, pojemnik na odpady komunalne i pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów, kontener sanitarny, ławki i kosze na śmieci, maszt wysokości 3m do wciągania chorągiewek ostrzegawczych, tablica informacyjna, monitoring strzelnicy.

Teren strzelnicy będzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,80 m. Strefa niebezpieczna strzelnicy będzie oznakowana za pośrednictwem tablic ostrzegawczych informujących o zagrożeniu.

Zadanie obejmuje również budowę utwardzonego parkingu z 3 miejscami postojowymi dla autobusów/pojazdów ciężarowych oraz 7 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w tym 1 miejsce spełniające wymagania miejsca dla samochodów przewożących osoby niepełnosprawne. W strefie postojowej wydzielono również plac manewrowy o wymiarach 20x20m.

W ramach inwestycji przewidziano instalację fotowoltaiczną oraz wykonanie doprowadzenia  zasilania w  energię elektryczną i budowę instalacji elektrycznej w celu zapewnienia zasilania urządzeń prądem oraz budowę instalacji  wodociągowej dla potrzeb sanitarnych kontenera sanitarnego.

 

 

Dodana: 10 maj 2021 14:58

Zmodyfikowana: 10 maj 2021 14:58