Od stycznia br. weszły zmiany w przepisach związane z „Rolniczym handlem detalicznym”. Mając na względzie potrzebę informowania społeczeństwa o nowych możliwościach, Samorząd Województwa Podlaskiego przy wsparciu samorządów powiatowych, wychodzi z inicjatywą zorganizowania debaty publicznej, której celem będzie omówienie najważniejszych aspektów praktycznych stosowania nowych regulacji. Odbędzie się ona 26 kwietnia 2017 r., początek godz. 10:00 (zgodnie z dołączonym konspektem). Przebieg tej inicjatywy będzie nadawany w Internecie, dlatego też wszyscy zainteresowani mogą w niej uczestniczyć w następujących formach:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (po potwierdzeniu ksow@wrotapodlasia.pl, tel. 85- 66-54-212),
  2. w jednym z punktów transmisyjnych zlokalizowanych dogodnie na terenie województwa podlaskiego (lokalizacje zgodnie z wykazem, obowiązują potwierdzenia),
  3. odwiedzając w dniu Debaty stronę debata.wrotapodlasia.pl przy użyciu ulubionego urządzenia multimedialnego.

Przewidujemy możliwość zadawania pytań naszym ekspertom – zarówno drogą elektroniczną (pytania należy zadawać na e-mail ksow@wrotapodlasia.pl), jak i telefonicznie: 691-991-756. 

A kto będzie odpowiadał na pytania? Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, inspekcji sanitarno-epidemiologicznej, weterynaryjnej, doradca podatkowy oraz praktycy, więc uzyskamy informacje z „pierwszej ręki”. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę podlaskie.ksow.pl. Serdecznie zapraszamy!

Debata publiczna „Rolniczy handel detaliczny”:
26 kwietnia 2017 r., godz. 10:00.
TRANSMISJA NA ŻYWO: debata.wrotapodlasia.pl

Organizatorzy: Samorząd Województwa Podlaskiego/Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Partnerzy: Samorządy powiatów: siemiatyckiego, monieckiego, suwalskiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego, sejneńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, sokólskiego, zambrowskiego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Prowadzenie: Stefan Krajewski – członek zarządu województwa podlaskiego oraz Marcin Muszyc – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Uczestnicy (eksperci): Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, parlamentarzyści, eksperci ds. produktów lokalnych, rolnik prowadzący RHD, przedstawiciele inspekcji sanitarno-epidemiologicznej, weterynaryjnej oraz skarbowej, doradca podatkowy [trwają ustalenia odnośnie uczestnictwa].

Transmisja będzie prowadzona na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie.

9:30

Rejestracja uczestników (prosimy o punktualne przybycie – osoby spóźnione, ze względu na transmisję mogą nie zostać wpuszczone na salę)

10:00

Otwarcie debaty – Jerzy Leszczyński – marszałek województwa podlaskiego

10:15-11:00

Część I: Aspekty podatkowe

W tej części odpowiemy na pytania:

- kto może skorzystać z rozwiązania i na jakich zasadach?
- jakie są ograniczenia, gdzie można prowadzić RHD,
- gdzie się udać, aby załatwić sprawę pod względem podatkowym?
- rolniczy handel detaliczny w Internecie,
- czy rolnik, który jest „VAT-owcem” z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, może jednocześnie prowadzić RHD?
- czy w ramach RHD w określonych sytuacjach pojawia się obowiązek stosowania kasy fiskalnej? Jakie są to sytuacje?
- czy odnotowując sprzedaż w ramach RHD, rolnik może równolegle prowadzić np. dostawy bezpośrednie bez stosowania rygoru rejestrowania sprzedaży produktów cieszących się zwolnieniem z PDoF (np. jabłek z własnego sadu sprzedając jednocześnie ocet jabłkowy)?
- kiedy musze odnotować sprzedaż? Czy mogę to zrobić na koniec dnia, czy też wpisywać do zeszytu po każdym obsłużonym kliencie?
- co w sytuacji, gdy np. produkt mleczny jest zwolniony z PDoF (bez względu na wysokość podatku), a przy przekroczeniu progu 20 tys. zł w RHD jest opodatkowany?
- w poprzednim stanie prawnym niedopuszczalne było zatrudnianie, aby zachować możliwość rozliczania się 2% podatkiem ryczałtowym bez obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej. Jak jest obecnie?

W dyskusji będziemy się posiłkować przykładami z życia – np. co w sytuacji, gdy tylko większość surowca pochodzi z naszego gospodarstwa, a część – np. cukier dokupujemy.

11:00-11:45

Część II: Warunki sanitarne i weterynaryjne

Drugą część debaty poświęcimy zagadnieniom dot. sposobu zorganizowania miejsca przetwarzania produktów rolnych:

- czy w RHD można wykorzystać funkcjonującą domową kuchnię, a jeśli tak to jak w praktyce powinna ona wyglądać?
- czy w tych samych pomieszczeniach można wykonywać rozdzielnie (naprzemiennie) produkty poch. roślinnego i zwierzęcego?
- zakładając, że produkcja może odbywać się w pomieszczeniu kuchennym, to czy jakiś przepis zabrania mi gotować rosół dla rodziny w trakcie robienia konfitur w ramach RHD?
- czy rolnik musi na etapie rejestrowania RHD deklarować pełen zakres produkcji? Co w przypadku zmiany receptury? Czy jest to jakoś sprawdzane i czy powinienem na wszelki wypadek zgłosić od razu całą książkę kucharską?
- studium przypadku: prowadzę kwaterę agroturystyczną i mam własny sad. Okazjonalnie produkuję ocet jabłkowy. Kto mnie nadzoruje i gdzie musze się zgłosić celem dopełnienia procedur?
- w tejże kwaterze chciałbym wytwarzać twaróg. Czy muszę dopełnić dodatkowych formalności lub sprostać dodatkowym wymogom?
- z tegoż twarogu chcę zrobić sernik na zimno. Czy muszę dopełnić dodatkowych formalności lub sprostać dodatkowym wymogom?
- Rozporządzenie 852/2004 w zał II rozdz. III (uproszczone wymagania higieniczne) określa wymogi dla pomieszczeń w domach mieszkalnych. Czy za dom mieszkalny uznaje się również mieszkanie w bloku?
- czy w ramach RHD muszę mieć dysponować badaniami wody pitnej, posiadać jakieś dokumenty recepturowe, higieniczne, opisy procedur higienicznych?
- czy produkty takie jak kiełbasa drobiowa, ser należy poddawać badaniom laboratoryjnym (badanie surowców, badanie produktu gotowego)? Jeśli tak, to jak definiuje się partię towaru?
- podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny prowadzi i przechowuje dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie w RHD. Czy to jest inny rejestr, niż ten do celów podatkowych?
- czy w RHD uwzględnia się obowiązek etykietowania i czy jest on identyczny, jak dla „zwykłych” produktów.

od 11:45

Podsumowanie i wnioski na przyszłość
W podsumowaniu zastanowimy się nad skutkami oraz praktycznym zastosowaniem nowych regulacji.

 

Dodana: 19 kwiecień 2017 09:17

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2017 08:50