Czy wiesz, że możesz załatwiać wybrane sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu? Wystarczy, że złożysz wniosek o profil zaufany, jednorazowo stawisz się w punkcie potwierdzania profilu i będziesz mógł korzystać z usług dostępnych na ePUAP lub CU (elektronicznych platform służących do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej).

Do wysłania pism urzędowych nie jest potrzebny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą płatnego kwalifikowanego certyfikatu), a jedynie uzyskanie profilu zaufanego. Jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w systemach elektronicznej administracji. Założenie profilu zaufanego jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem załatwiania spraw urzędowych.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 1. Wejść na stronę http://epuap.gov.pl i założyć konto.
 2. Zalogować się na konto i wysłać wniosek o wydanie profilu zaufanego (drogą elektroniczną).
 3. Udać się do wybranego Punktu Potwierdzającego, aby potwierdzić swoją tożsamość (w terminie do 14 dni od wysłania wniosku o wydanie profilu). Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. W Grajewie punkt taki znajduje się w Urzędzie Skarbowym w Grajewie przy ul. Elewatorskiej 8 oraz w ZUS na oś. Centrum 7a.

 

Profil zaufany jednoznacznie identyfikuje osobę, która składa podpis na podstawie zestawu informacji zawartych w profilu zaufanym. Informacje zawarte w profilu zaufanym są w wiarygodny sposób potwierdzane przez Punkt potwierdzający, czyli przez instytucję publiczną, wskazaną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, uprawnioną do nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf

W celu dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Grajewie dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia.

W celu wysłania pisma przez ePUAP, należy:

 1. Wejść na stronę: epuap.gov.pl i założyć konto
 2. Zalogować się na konto
 3. Wybrać rodzaj sprawy
 4. W polu Ustaw / zmień adresata wpisać: Starostwo Powiatowe w Grajewie
 5. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat
 6. Wypełnić pismo (formularz elektroniczny),jeżeli to konieczne dołączamy załączniki.
 7. Podpisać pismo, stosując jedną z możliwości
  1. profil zaufany
  2. podpis elektroniczny
 8. Wysyłać pismo.
   

W celu wysłania pisma przez CU, należy:

 • Wejść na stronę  cu.wrotapodlasia.pl  i założyć konto
 • Zalogować się na konto
 • Wyszukać odpowiednią usługę, następnie wybrać jednostkę do której wysyłamy pismo Starostwo Powiatowe w Grajewie.
 • Wypełnić pismo (formularz elektroniczny),jeżeli to konieczne dołączamy załączniki.
 • Podpisać pismo, stosując jedną z możliwości
  • profil zaufany
  • podpis elektroniczny
 • Wysyłać pismo.

Regulamin korzystania z usług Cyfrowego Urzędu przez Interesantów dostępny jest na stronie cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/Cms/Regulamin

Dostępne platformy internetowe poprowadzą Państwa krok po kroku przez wypełnianie formularzy, a następnie za jej pośrednictwem wyślecie Państwo wypełniony wniosek do właściwego urzędu. Nie muszą się Państwo martwić czy przesłany drogą elektroniczną formularz wniosku dotarł do urzędu - program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji lub wyświetli odpowiedni komunikat. Złożony poprawnie dokument pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Chcąc załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Grajewie, warto zapoznać się  z opisem usług, aby dowiedzieć się czy daną kwestię można załatwić częściowo, czy całkowicie drogą elektroniczną.

Dodana: 19 kwiecień 2017 08:58

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2017 08:58