Szansa na remont kolejnych dróg w powiecie grajewskim

W dniu 29 lipca 2019 r. wojewoda podlaski ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na terenie Podlasia. Na drogi w samym tylko 2020 r. przeznaczono niebagatelną kwotę 201 mln zł.

Dbałość o własne drogi, ich stan i bezpieczeństwo podróżnych to jedno z podstawowych zadań każdej jednostki samorządu terytorialnego. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie oraz Wydziału Inwestycji i Pozyskiwaniu Środków Starostwa Powiatowego w rekordowo krótkim czasie przygotowali aż 7 wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Lista tych zadań została ustalona wspólnie z wójtami i burmistrzami gmin powiatu grajewskiego. W dniu 28 sierpnia 2019 r. wnioski zostały złożone w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Nasz powiat wnioskował o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych następujących inwestycji:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie – wartość: 3.700.000 zł, czas realizacji: marzec – grudzień 2020 r.
  2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie – wartość: 3.600.000 zł, czas realizacji: kwiecień 2020 – sierpień 2021 r.
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1808B w Wojewodzinie – wartość: 2.600.000 zł, czas realizacji: kwiecień 2020 – listopad 2021 r.
  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1822B na odcinku od skrzyżowania do Zakrzewa – Słucz – wartość: 880.000 zł, czas realizacji: kwiecień – październik 2020 r.
  5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie – Pieniążek – wartość: 900.000 zł, czas realizacji: marzec – listopad 2020 r.
  6. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej – wartość: 2.973.600 zł, czas realizacji: marzec – listopad 2020 r.
  7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo – Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 18/16B do Bagienic – wartość 3.136.000 zł, czas realizacji: kwiecień – listopad 2020 r.

Łącznie planujemy wykonać 10,99 km dróg, a wszystkie te zadania powinny zamknąć się w kwocie 17.789.600 zł, w tym dofinansowanie z FDS wyniesie 8.655.700 zł, środki własne j.s.t. (powiat): 4.572.450 zł, środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. (gminy): 4.561.450 zł

Realizacja powyższych zadań ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnieść standardy techniczne dróg powiatowych oraz zapewnić spójność sieci dróg publicznych.

Dodana: 29 sierpień 2019 11:03

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2019 08:10